NOEL

Past Members

 

CUHK Xiaomeng Li(黎小蒙)
Postdoctoral scholar(2017)

Currently at: Postdoctoral scholare,University of Nebraska-Lincoln, USA

CUHK Guohong Xiang(项国洪)
MA(2016-2019)
CUHK Xia Li(李霞)
Visiting student(2019)
CUHK Mengya Liao(廖梦雅)
Visiting student(2018)

Currently at: Ph.D student, University College London

CUHK Mufeng Yuan(袁牧锋)
Postdoctoral scholar(2018)

CUHK Bobo Li(李波波)
Postdoctoral scholar(2017)

Currently at:Department of Materials Science and Engineering,Southern University of Science and Technology

CUHK Xuan Fang(方铉)
Postdoctoral scholar(2018)

Currently at: Changchun University of Science and Technology

CUHK Zhiqiang Guan(官志强)
Postdoctoral scholar(2018)

Currently at: Shenzhen Research Institute, City University of Hong Kong

CUHK Jiagen Li(李佳根)
Ph.D student(2016)

Xu Han (韩谞)
MA(2015-2018)

Currently at: Ph.D student,UC Davis, USA
CUHK Changtao Hou (侯昌韬)
MA(2015-2018)
CUHK
Jie Zhou (周杰)
MA(2015-2018)

Currently at: Ph.D student,Univ of Wisc Madison, USA
CUHK Junfeng Qiao(乔俊枫)
MA(2014-2017)
CUHK Fengyun Zhao(赵风云)
MA(2013-2016)
CUHK Ji Chen(陈骥)
MA(2012-2015)
CUHK Fangwang Gou(苟方旺)
MA(2012-2015)
CUHK Chuanhong Liu(刘传鸿)
MA(2012-2015)
CUHK Tianju Liao(廖天驹)
MA(2012-2015)
CUHK Feifei Shi (史飞飞)
MA(2012-2015)
CUHK GuangYao Su (苏光耀)
MA(2011-2014)
CUHK Deng Xiao(肖登)
MA(2011-2014)
CUHK Siyao Guo(郭思尧)
MA(2010-2013)

Currently at: Chengdu, Sichuan

CUHK Lei Li(李磊)
MA(2009-2012)

Currently at: Nanjing, Jiangsu
...