NOEL

Patents

P01 O
I
Zhenyu Li, Demetri Psaltis, Axel Scherer, and Zhaoyu Zhang, Mechanically Tunable Elastomeric Optofluidic Distributed Feedback Dye Lasers, US 7,817,698, 2010
P02 O
I
XIAO Deng, SU Guangyao, LIU Chuanhong, ZHANG Zhaoyu, Antireflection structure and devices based on 3D grating, CN103353626A, 2013
P03 O
I
LIU Xudong, ZHANG Zhaoyu, GUO Siyao, SU Guangyao, XIAO Deng, A kind of plasmonic lasers, CN103066495A 2013
P04 O
I
I
Zhaoyu Zhang, Xiu Liu, Xuan Fang, Taojie Zhou, Guohong Xiang, and Boyuan Xiang, A method to reduce the threshold of microcavity semiconductor lasers, China Patent Application code: CN201811580248. 4, 2018.11.29
P05 O
I
I
Zhaoyu Zhang, Xiu Liu, Xuan Fang, Taojie Zhou, Guohong Xiang, and Boyuan Xiang, A fabrication method of microcavity lasers, China Patent Application code: 201811440520. 9, 2018.6.14
P06 O
I
I
Bobo Li, Zhaoyu Zhang, Haoling Liu, and Xuan Fang, The fabrication method of perovskite emission layers and their devices, China Patent Application code: 201810614923.4, 2018
P07 O
I
I
Zhaoyu Zhang, Guohong Xiang, Keyi Zhong, Xuan Fang, and Muk fung Yuen, The fabrication method of a UV-detector based on vertical graphene-ZnO hybrid nanostructures, China Patent Application code: 201811611051.2, 2018
P08 O
I
I
P8. Zhaoyu Zhang, Xiaomeng Li, Bobo Li, A method of rapid synthesis of small molecular organic nanowires, China Patent Application code: 201811493394.3, 2018